Pankkien palvelut

Pankeilla on tarjolla monenlaisia palveluja jo rahan tallettamiseen, sijoittamiseen, päivittäiseen rahankäyttöön sekä lainoihin liittyen. Näiden lisäksi useilla liikepankeilla on myös yhteistyökumppaneina tai saman konsernin jäseninä vaikkapa vakuutusyhtiöitä tai muita pankin palveluja tukevia tuotteita tarjoavia yrityksiä. Useille pankin palvelut tulevat tutuksi lähinnä maksukortin saamisen ja myöhemmin verkkopankkitunnusten käyttöönoton myötä, harvemmin nykyään enää pankkiin varta vasten lähdetäänkään asioimaan, kun suurimman osan raha-asioihin liittyvistä toimista voi hoitaa verkon tai puhelimen välityksellä.

Varsinaisesti säästämiseen liittyviä palveluja pankeilta löytyy monenlaisia. Jokaisen pitää tietysti tunnistaa ensin itse, millaisia summia haluaa säästää vaikkapa kuukaudessa, millaisia tuottoja säästöilleen haluaa ja minkälaisella aikajänteellä varojen tulisi olla likvidoitavissa. Jos varallisuutta on jo ehtinyt kertyä, kannattaa muistaa myös näiden summien turvaaminen, sillä inflaatio syö rahan arvoa jatkuvasti.

Säästämiseen ei siis kuulu pelkästään palkasta sukavarteen tai patjan alle napattu osa, vaan kaiken omaisuuden turvaaminen ja mahdollisesti myös tuoton maksimointi oman riskinsietokyvyn mukaan.

Peruspankkipalvelut

Peruspankkipalveluihin kuuluvat pankkitili, maksukortti sekä verkkopankkitunnukset. Niihin ei sisälly mitään luotollisia tilejä tai lainoja, vaan ainoastaan sellaiset tuotteet, joiden avulla esimerkiksi palkan tai muun tulon vastaanottaminen sekä laskujen maksu onnistuvat. Tietysti maksukortilla maksaminen ja käteisen nostaminen onnistuvat myös maksukortilla, joka peruspankkipalveluista puhuttaessa on niin sanottu debit-kortti, eli se on liitetty tavalliseen käyttötiliin, eikä sillä voi ostaa tai nostaa rahaa velaksi.

Nykyisin peruspankkipalveluihin luetaan myös verkkopankkitunnukset, joiden avulla niiden omistaja voi kirjautua oman pankkinsa verkkopalveluun, jossa näkee omat tilinsä ja muut palvelunsa, sekä voi tehdä maksuja, mutta myös erilaisia muita sopimuksia. Pankista riippuen verkossa on tarjolla hiukan erilaisia palveluja, mutta ainakin maksusopimusten sekä joidenkin lisätuotteiden, kuten korttien tai uusien tilien avaaminen saattaa onnistua.

Verkkopankkitunnuksia käytetään pankin palvelujen lisäksi sähköiseen tunnistautumiseen myös muissa palveluissa. Esimerkiksi verotoimiston verkkopalveluun voi kirjautua omilla pankkitunnuksilla ja näin saada hoidettua asioita tunnistautuneena. Pankit tarjoavat siis osaltaan myös mahdollisuuden vahvoihin sähköisen tunnistamisen välineisiin – verkkopankkitunnuksiin.

Säästämisen ja sijoittamisen palvelut

Säästäminen kannattaa aina, kun on vain vähänkin rahaa jonka saa laitettua säästöön. Säästämistä kannattaa myös suunnitella jo etukäteen ja suunnittelemisen apuna voikin käyttää pankkien tarjoamaa – yleensä aivan ilmaista – säästämis- tai sijoitusneuvontaa. Tällöin pääsee keskustelemaan asiantuntevan henkilön kanssa siitä, missä tilanteessa itse on, olisiko varoja mahdollista saada säästöön ja kuinka paljon. Lisäksi saa vinkkejä myös tuleviin säästämisen suunnitelmiin.

Konkreettisia säästämisen tai tallettamisen apuja ovat aivan tavalliset talletustilit tai säästötilit. Näitä löytyy pankkien valikoimista usein muutamia erilaisia. Erona on tietysti korko, joka tietysti määräytyy myös yleisen korkokannan mukaan. Siispä matalan koron aikana myös säästötilien korko on melko matala, kun taas korkeamman koron aikaan voi säästötilille saada korkeammankin koron. Pankit tarjoavat usein jatkuvia sekä määräaikaisia talletustilejä, eli joko sellaisia, joissa raha voi olla määrittämättömän ajan, mutta myös sellaisia, joissa raha asetetaan tietyksi ajaksi tilille, jolla se sitten on sopimuksessa määritetyn ajan. Viimeksi mainittu tuo yleensä suuremman koron, mutta raha ei ole likvidoitavissa niin nopeasti, kun perinteisellä tilillä.

Tilityyppisten talletusratkaisujen lisäksi pankeilla on usein myös tarjolla omia erilaisia osakekoreihin ja indekseihin sidottuja sijoitustuotteita. Näihin sijoitetun pääoman tuotto riippuu osakekorien ja indeksien kehittymisestä, eli jos tuotteet kehittyvät hyvin, niille voi saada hyvänkin tuoton, mutta jos kehitystä ei tapahdu, jää voitto minimaaliseksi.

Lainapalvelut

Pankeilla on tarjolla peruspankkipalveluiden sekä säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden lisäksi myös tietysti lainapalveluja. Lainaa voi tarvita esimerkiksi asuntoa, remonttia tai vaikkapa autoa varten. Monilla on myös käytössään luottokortti vaikkapa ulkomaanmatkoja tai yllättäviä hankintoja varten. Asuntolaina on kuitenkin varmasti yleisin tilanne, kun lainaa viimeistään tarvitaan. Lainaa hakiessa pankista kyllä kerrotaan, minkälaisilla ehdoilla lainaa voidaan myöntää ja kysytään kaikki tarvittavat kysymykset varallisuuteen liittyen.

Ensiasunnon osto on erinomainen säästökohde. Esimerkiksi 15–39-vuotiaiden, jotka eivät ole vielä ostaneet ensimmäistä asuntoa, on mahdollista avata ASP-tili, jolle säästetään tietty ASP-lainan määrittämä summa vähintään vuosineljänneksittäin. Tälle tilille tulee säästää 10 % ensiasunnon hinnasta ja tilille tulee säästää ainakin kahden vuoden ajan. ASP-tili onkin erinomainen vaihtoehto esimerkiksi tavanomaiselle säästötilille tai sen rinnalle.

Sopiva säästösuunnitelma ja säästötavat

Säästämiseen ja oman varallisuuden kartuttamiseen kannattaa luoda suunnitelma. Tässä voivat auttaa ammattilaiset, joita löytyy pankeista useita. Heidän kanssaan pääsee miettimään sitä, millaisiin tarkoituksiin säästöjä haluaa kartuttaa ja millaisiin asioihin rahaa haluaa käyttää.

Tämä määrittää jo paljon sitä, millaisten säästämisen tuotteiden puoleen kannattaa kääntyä. Jos esimeriksi tarkoituksena on ostaa ensimmäinen omistusasunto vaikkapa viiden vuoden kuluttua, kannattaa harkita ASP-säästämistä, mutta jos tavoitteena on säästä rahaa vuoden kuluttua koittavaan reppureissuun Aasiassa, kannattaa tietysti valita jokin toinen säästämisen tapa.

Säästämistä voi myös sijoitusten tapaan hajauttaa, eli säästää muutamaan eri paikkaan. Kun asettaa tietyn summan menemään automaattisesti säästöön heti palkan tullessa, on säästäminen helpompaa pienemmilläkin tuloilla.