Sijoittaminen

Säästämisestä ja varallisuuden kasvattamisesta puhuttaessa esiin tulee usein sijoittaminen. Moni voi mieltää sijoittamisen tarkoittavan ainoastaan vaikkapa osakkeiden ostamista tai asunto-sijoittamista. Todellisuudessa sijoittaa voi useisiin muihinkin kohteisiin, vaikka toki nämä mainitut toiminnot ovat sijoittamista. Niiden lisäksi sijoittamiseen löytyy muun muassa erilaisia rahasto-osuuksia, pankkien tarjoamia sijoitustuotteita, jotka on sidottu osakekoriin tai indeksiin, warrantteja, joilla käydään kauppaa osakkeiden tapaan pörssissä, sekä muutamia muita erilaisia tuotteita.

Kun alkaa suunnitella sijoittamista, kannattaa ottaa asioista rohkeasti selvää ja jututtaa ehkä useampaakin alaa tuntevaa henkilöä. Oma riskinsietokyky kannattaa harkita ja määrittää huolella, sillä se määrää paljolti sen, millaisen sijoitustavan ja -tuotteen puoleen kannattaa kääntyä. Myös se, millaisella aikajänteellä sijoitettu raha tulisi olla likvidissä muodossa – toisin sanoen käytettävissä johonkin muuhun – määrittää osaltaan myös sitä, millaisia sijoitustuotteita kannattaa harkita.

Osakesijoittaminen – kuinka päästä alkuun

Osakesijoittaminen on yksinkertaisesti pörssinoteerattujen yritysten osakkeiden ostamista, niiden kurssikehityksen tarkkailua, sekä myymistä. Niin osakkeiden ostaminen, myyminen kuin hallussapitokin liittyvät osakesijoittamiseen. Tämä on hyvä sijoitusmuoto erityisesti silloin, kun sijoitusaika on pitkä ja sijoittaja sietää edes hiukan riskiä. Riskin suuruuteen voi tosin itse jonkin verran vaikuttaa omilla valinnoillaan.

Jos haluaa sijoittaa osakkeisiin, tulee avata arvo-osuustili, jolle ostetut osakkeet sitten saa itselle talteen. Näitä voi avata joko pankkien kautta tai erilaisissa muissa palveluissa. Yleensä niiden avaaminen onnistuu kuitenkin varsin näppärästi, joten sijoittamaan pääsee melko kätevästi ja nopeasti. Jotta arvo-osuutilille sitten saisi osakkeita, tulee niitä ostaa. Ostaminen tapahtuu siinä palvelussa, jossa arvo-osuustilin on avannut.

Sitä, mitä osakkeita tulisi ostaa, kannattaa miettiä tarkkaan. Aina kannattaa tutustua niin toimialaan kuin tiettyyn yritykseenkin ennen kuin lähtee ostamaan sen osakkeita. Nykypäivänä tämä onkin helppoa, kun internetistä löytyy infoa sivu kaupalla vain muutamalla klikkauksella. Kannattaa myös miettiä, millaisia tulevaisuuden näkymiä alalla on ja tietysti selvittää, millaisia osinkoja kyseinen yritys maksaa.

Tuottoa osakesijoituksilla

Kuinka osakkeilla sitten saa tahkottua tuottoa? Tähän on periaatteessa kaksi tapaa. Ensimmäinen on se, että saa vuosittain mukavia osinkoja osakkeidensa avulla. Toinen tapa perustuu puolestaan siihen, että itse osakkeen arvo kasvaa myöhemmin ja sitten voi myydä sen suuremmalla hinnalla. Tässä tosin tulee esiin se, että jotta myynti toteutuu, on osakkeelle oltava myös ostaja.

Osakemarkkinoilla ajoitus onkin erittäin tärkeä tekijä. Osinkoja toki saa vuosittain ja parhaimmillaan ne voivat tuoda mukaviakin summia, erityisesti jos sattuu omistamaan reilusti tietyn yrityksen osakkeita, osingot kun maksetaan osaketta kohti. Toisaalta hyvä toimialan tuntemus voi auttaa hankkimaan oikeita osakkeita kasvavalta toimialalta ja myymään ne juuri oikeaan aikaan.

Tuottoa miettiessä osakesijoittajan kannattaa muistaa, että riskin pienentämiseksi on tärkeä hajauttaa omistuksiaan. Osakkeita kannattaa ostaa useammista yrityksistä sekä useammalta toimialalta, niin riski pysyy tiukemmin hallinnassa. Ostaa kannattaa myös eri aikoina, sillä näin välttää ostamasta osakkeita kalleimmalla mahdollisella hinnalla. Aina kannattaa muistaa myös se, että vaikka pääasiassa sijoittaisi osakkeisiin, on mahdollista sijoittaa myös muihin sijoitustuotteisiin – tämäkin on hajauttamista.

Rahastosijoittaminen

Rahastosijoittajan ei tarvitse seurata pörssikursseja yhtä tarkkaan kuin suoraan osakkeisiin sijoittavan. Tämä sijoittamisen tapa sopiikin sellaiselle, joka ei ehdi, jaksa tai halua tutustua pörssikursseihin ja markkinoihin kovinkaan tarkasti, vaan sijoittaa rahansa ammattilaisen hoitamaan rahastoon. Rahastoja löytyy niin pankeilta kuin muiltakin tahoilta. Rahasto-osuuksia voi hankkia useammastakin kuin yhdestä lähteestä.

Rahastoja löytyy monia erilaisia. Tarjolla on muun muassa osakerahastoja, joissa pääoma sijoitetaan pörssiosakkeisiin. Rahastosta riippuu, mihin osakkeisiin pääoma on sijoitettu, mutta pääasiassa tämän tyyppisissä rahastoissa riski on korkea. Riskin mukana myös tuottomahdollisuus kasvaa, joten erityisesti tuoton perässä kulkeva sijoittaja varmasti haluaa asettaa rahansa mieluummin osakerahastoihin, kuin vaikkapa korkorahastoihin, joissa pääoma on sidottu korkoihin.

Korkorahastoissa tuottovaihtelu ei ole yhtä suuri kuin osakerahastoissa, mutta eipä niissä ole myöskään yhtä suuri tuotto-odotus. Korkorahastoissakin sijoituksen arvo voi kuitenkin nousta, kun korot laskevat. Tarjolla on myös näiden kahden rahastotyypin yhdistelmiä, sekä muutamia muunlaisiakin rahastoja, kuten vaikkapa hyödykkeisiin pääomansa sijoittavia hyödykerahastoja.

Rahastoihin sijoittamisessa hyvä puoli on se, että osa hajauttamisesta on tehty jo sijoittajan puolesta, kun rahastoon on valittu kohteita. Näissäkin tosin kannattaa pitää mielessä, että esimerkiksi hyödykerahastot ovat reilusti vähemmän hajautettuja kuin vaikkapa osakerahastot.

Kenestä voi tulla sijoittaja?

Kuten alussa jo mainittiin, on sijoittamiseen useita erilaisia tapoja. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, etteivät sijoittajia ole vain jotkut puku päällä suurten rahoituslaitosten käytävillä kulkevat henkilöt, vaan sijoittaja voi olla kuka tahansa. Sijoittaminen ei vaadi suuria säästöjä tai omaisuuksia, vaan siihen riittää kiinnostus, tietynlainen riskinsietokyky sekä halu ottaa asioista selvää edes jonkin verran.

Oli sijoitusinstrumentti nimittäin mikä tahansa, kannattaa aina ensimmäiseksi selvittää, millainen riski sijoituksen mukana tulee. Aloittaa voi pienillä summilla ja jos tuntuu, että homma toimii, voi summaa aina kasvattaa.

Jos taas tuntuu, että kokeiltu sijoittamisen muoto ei sovi omaan toimintaan, ei koko pankkitilin saldo ole kuitenkaan kiinni jossakin tietyssä osakkeessa.